Tietosuoja

Tämä dokumentti käsittelee sitä, miten tietosuoja-asioita noudatetaan ramstedt.net - Creative Digital Agencyssa 25.5.2018 kaikissa EU:n jäsenmaissa voimaan tulleen Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaisesti. Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa Eric Ramstedt. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen privacy@ramstedt.net.

Tiivistelmä

ramstedt.net - Creative Digital Agency on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamaan asiakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn tarvittaessa. Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen ramstedt.net - Creative Digital Agencyn tarjoamia palveluita. ramstedt.net - Creative Digital Agencyn keräämät tiedot voidaan jakaa käyttäjän ostoprosessia ennen, sen aikana ja sen jälkeen annettuihin tietoihin, verkkopalveluiden kuten ramstedt.net:n tai muiden ramstedt.net - Creative Digital Agencyn tekemien nettisivujen käytöstä havannoituihin tietoihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

ramstedt.net - Creative Digital Agency (Y-tunnus: 2828177-2)
Johtokiventie 8 F50
00710 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää myös osoitteesta: privacy@ramstedt.net.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot

 • Tunnistamistiedot, kuten asiakkaan nimi, asiakkaan yrityksen nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot ja muut laskutustiedot
 • WordPress-sivuston käyttäjätunnukset salasanaa lukuunottamatta yhteistyön ja asiakaspalvelun sekä sivuston toimivuuden tehostamiseksi
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja palvelut ja niiden hintatiedot
 • Asiakkaan antama asiakaspalaute
 • Sivuston keräämä analytiikka kävijöistä (Google Analytics -kävijätietopalvelu)
 • Asiakkaan kertoma tieto siitä kuka ja milloin meitä on suositeltu eteenpäin

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme tai YTJ-yrityshausta. Jos haluat kieltää joidenkin tietojen käytön, sinulla on oikeus vaatia sitä meiltä.

Mihin henkiötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään ramstedt.net - Creative Digital Agencyssa

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen, yhteydenpitoon
 • Palveluiden tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • ramstedt.net - Creative Digital Agencyn toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisen, hyvän palvelun takaamiseen
 • Markkinoinnin tuottamiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja ramstedt.net - Creative Digital Agencyn väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään?

Henkilötiedot

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.


Pilvipalvelut

ramstedt.net - Creative Digital Agency säilyttää paperisia asiakastietoja Suomessa. Projektin etenemiseen ja sisäiseen kommunikointiin (CRM) käytetään Trello-palvelua, joka on New York Cityssa sijaitseva pilvipalvelu. Palveluun tallentuu lähinnä asiakkaan yhteystiedot, projektien aikataulut ja deadlinet, sivustoon liittyvät tiedot sekä asiakkaan välillä käydyt eskustelut. Lue lisää osoitteesta trello.com/privacy.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain ramstedt.net - Creative Digital Agencyn omistajilla, omilla työntekijöillä ja koko henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Sopimus/tarjousvaiheessa asiakas myöntää tai on myöntämättä refrenssioikeuden – myöntävän vastauksen myötä voimme kertoa asiakkaasta muillekin. Referenssitarinoihin kysymme erikseen asiakkaalta luvan. Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

ramstedt.net - Creative Digital Agency (Y-tunnus: 2828177-2)
Johtokiventie 8 F50
00710 Helsinki

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja myyntiä koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Pyynnön jälkeen tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tiedoista lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen sivuston asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen sivuston tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi
 • Asiakkaan omasta pyynnöstä tai tarpeesta säilyttää esimerkiksi sivustoa ja sen sisältämiä tietoja Internetissä ylimääräisten vuosien ajan (esim. julkishallinnot, yhdistykset, valtio)

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmiin itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin: privacy@ramstedt.net

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä? kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa keräämästämme henkilötiedoista.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

ramstedt.net - Creative Digital Agency on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten tapoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa sopimuksessa määriteltyjen asioiden ja irtisanomisaikojen puitteissa lopettaa asiakkuutensa ja pyytää ramstedt.net - Creative Digital Agencya poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä meihin.

Huom Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille (Google Analytics, Trello, Dropbox, Invision App) toimituksen takaamiseksi, asiakkuuden hoitamista varten sekä markkinointia varten.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin sitä erikseen vaatimalla.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käytetäänkö sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

ramstedt.net - Creative DIgital Agency käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (”local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. Selaimen paikallista varastoa käytetään esimerkiksi tuotteiden toimitusaika-arvioita varten.

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä: info@ramstedt.net

Tietosuoja-asioihin liittyviin kysymyksiin vastaa Eric Ramstedt. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen: privacy@ramstedt.net